Exporteren vanuit Inkscape

Over Inkscape

Inkscape is een gratis en open source vector-editing programma. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en OSX. Inkscape gebruikt standaard het .svg bestandsformaat maar kan ook prima werken met andere formaten zoals dxf. Inkscape is:

 • eenvoudig te leren

 • gratis

 • geschikt voor grafisch werk en simpel technisch werk.

Aan de slag

Download ons Inkscape template. Hierin zijn de maten, maateenheden en lagen opgezet om meteen aan de slag te kunnen.

Nu kan er getekend worden. Zorg dat alle vlakvullingen (‘Fills’) op ‘No paint’ staan.

Gebruik kleuren volgens de tekenregels; blauw voor snijden, rood voor lijngraveren

Tip: zet de lijndikte op 0.2mm. Dit is ongeveer de breedte van de lasersnede zodat waardoor een goed idee ontstaat van het mogelijke detailniveau.

Text objecten

Text moet geconverteerd worden naar lijnen (paden, of ‘paths’) voordat het gesneden of gegraveerd kan worden. Selecteer de text en ga naar

Menu > Path > Object to Path.

Let op dat de vlakvulling (‘Fill’) uit staat en dat de buitenlijnen (‘stroke paint’) een kleur hebben.

(Door)snijden of graveren

Het onderscheid tussen te snijden en te graveren wordt (bij uploaden als .pdf) gemaakt op basis van kleuren.

 • Blauwe objecten worden gesneden.
 • Rode objecten worden gegraveerd.
 • Grijze objecten worden genegeerd (bijvoorbeeld handig om de materiaalafmeting als kader in te zetten)

NB: wanneer je in plaats van als .pdf als .dxf opslaat is het ook belangrijk in welke layers de objecten staan. Zie de tekenregels.

Opslaan als .pdf

File > Save As > "Portable Document Format (.pdf)"

Kies in het popup-window voor de optie 'export area is drawing' en PDF versie 1.5

Uploaden

Login op Snijlab.nl en sleep je bestand(en) in het uploadveld. Controleer of:

 • de afmetingen kloppen
 • de kleuren van de preview overeenkomen met de bedoelde bewerkingen.
 • blauw = geheel doorsnijden
 • rood = vector-graveren
 • grijs = geen bewerking

Alternatief: opslaan als .dxf

In sommige gevallen worden niet alle objecten netjes opgeslagen in de pdf. Als alternatief kun je dan opslaan als .dxf bestand. Let op dat het bij .dxf bestanden nodig is om de objecten in de juiste layers te plaatsen.

File > Save As > "Desktop Cutting Plotter (R13) (*.dxf)"

Zet de optie 'use LWPOLYPOLYLINE type of line output' aan.