Files online

Geplaatst op

De laatste versie van het nood-gelaatsscherm (onder de naam NGS2020) is nu te downloaden.

Het ontwerp is gelicentieerd onder CCBY-SA 4.0

Je bent vrij om:

Het werk te delen — je mag zelf gelaatsschermen produceren

Het werk te bewerken — je mag het ontwerp aanpassen en verbeteren (graag zelfs).

Onder de volgende voorwaarden:

Naamsvermelding — Je moet bij elke publicatie onze naam of website (snijlab.nl) vermelden, én de licentievoorwaarden vermelden met een link naar de licentie. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.

Op gelijke wijze delen — Als je het ontwerp aangepast hebt moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.

Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Dit alles om te zorgen dat zo veel mogelijk mensen een zo goed mogelijk product kunnen maken.

NB: De licentie verbiedt commerciëel gebruik niet, maar wij wijzen je er op dat je dit product niet mag verkopen tenzij je zorgt voor een CE certificering. Snijlab is op geen enkele wijze aansprakelijk voor producten die jij of andere producenten op de markt brengen.

Download

De bronbestanden en instructies zijn te vinden op NGS2020.nl

En intussen..

Hebben wij een grote productie opgestart. Onze machines hebben het hele weekend op maximale snelheid gedraaid en er is een team van vrijwilligers bijeengekomen om de gelaatsschermen te assembleren.

Woon je in de regio Rotterdam en wil je ergens in de komende twee weken een middag helpen assembleren? Dan kun je je nog aanmelden als vrijwilliger. Voor vragen kun je terecht bij Gerard of Maarten via vrijwilligers@snijlab.nl. We hebben ook een lijst met veelgestelde vragen.

News archive

Nieuws