The page is not available in "en". So it displayed in the default language (nl) instead.

(dismiss)

Contact

Bedrijfsgegevens

Bereikbaarheid

Snijlab v.o.f.
van Helmontstraat 23
3029AA Rotterdam

Wij zijn gevestigd in het SPEK Design Dock,
begane grond, tweede unit aan de rechterzijde (unit 16).

 

KVK: 51299275
BTW/VAT: NL823210959B01

 

 

Email

info@snijlab.nl

Telefoon

 +31 (0)10 3070 949 (tussen 9:30 en 12:30 en tussen 14:00 en 17:30)

Openingstijden

Wij zijn geopend!

ma: 9:00 - 12:30 en 13:30 - 18:00
di: 9:00 - 12:30 en 13:30 - 18:00
wo: 9:00 - 12:30 en 13:30 - 18:00
do: 9:00 - 12:30 en 13:30 - 18:00
vr: 9:00 - 12:30 en 13:30 - 17:30
za: gesloten
zo: gesloten

Telefonisch bereikbaar:

Op werkdagen tussen 9:30 en 12:00, en van 13:30 tot 17:00.

Ophalen bestellingen:

Na ontvangst van afhaalbericht. Dat is uiterlijk op de genoemde leverdag om 16:00. Daarna op elk gewenst moment tijdens de openingstijden.

Bestellen:

Van lasersnijwerk en opvragen van prijzen: 24 uur per dag, 7 dagen per week via onze webshop. In verband met dataveiligheid accepteren wij geen bestanden via usb-sticks aan onze balie.

 

Algemene voorwaarden

Snijlab v.o.f. gevestigd te Rotterdam
KVK: 51299275
www.snijlab.nl

Snijlab is een creatief productiebedrijf gespecialiseerd in het computergestuurd snijden van diverse plaatmaterialen. Wij bieden klanten de mogelijkheid om hun ontwerpen om te zetten in fysieke producten via een online bestelomgeving. Daarnaast bieden wij ontwerp- en ontwikkelhulp en verkopen wij eigen producten en producten van derden.

  • In deze voorwaarden wordt verwezen naar Snijlab als “Wij”, “ons”, “onze” of “Snijlab”.
  • In deze voorwaarden wordt verwezen naar de klant als “klant” of “opdrachtgever”.
  • Als klant wordt verstaan: een persoon die een tekening upload naar onze website of een persoon die ons op andere wijze een opdracht geeft of met Snijlab een overeenkomst sluit.
  • Onder model wordt verstaan: een weergave van een ontwerp bijvoorbeeld in de vorm van (digitale)tekeningen, CAD modellen, schetsen, ontwerpbeschrijvingen of prototypes.

Intellectuele eigendomsrechten van de klant

De klant behoudt de intellectuele eigendomsrechten van zijn of haar producten, modellen en productietekeningen.

 Wij zullen producten, modellen of productietekeningen die bij ons ingediend worden niet publiceren of aan derden verstrekken zonder expliciete toestemming van de klant.

De klant dient alle relevante eigendoms- of gebruiksrechten van de aangeleverde modellen en productietekeningen te bezitten. Snijlab gaat ervan uit dat de klant beschikt over deze rechten. Snijlab kan niet aansprakelijk gesteld worden voor claims met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van aangeleverde modellen of productietekeningen.

Wij behouden ons het recht voor om opdrachten te weigeren als het vermoeden bestaat dat de klant niet beschikt over de nodige eigendomsrechten, als een model of productietekening tegen wettelijke bepalingen in gaat of naar eigen inzicht.

Intellectuele eigendomsrechten van Snijlab

Wanneer Snijlab tekenwerk, ontwerpwerk, conceptontwikkeling of dergelijke werkzaamheden uitvoert behoudt zij de intellectuele eigendomsrechten over haar eigen werk, tenzij anders overeengekomen. Foto's gemaakt door Snijlab bevatten copyrigt en mogen niet zonder explicitie toestemming gereporudceerd of gebruikt worden.

Gebruik door derden

Wanneer wij producten, modellen of tekeningen beschikbaar stellen voor gebruik door derden (via website, gesproken woord of elk ander medium) dan doen wij dat, tenzij anders vermeld, onder een Creative Commons Naamsvermelding gelijk delen (CC BY-SA 3.0) licentie. Dit houdt het volgende in:

De gebruiker mag:

  • het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven.
  • Remixen - afgeleide werken maken.
  • gebruik maken van het werk voor commerciële doeleinden.

Onder de volgende voorwaarden:

Naamsvermelding — De gebruiker dient bij het werk de naam “Snijlab” en de URL “www.snijlab.nl” vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat Snijlab  instemt met het werk of gebruik van het werk).

Gelijk delen — Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid.

Per project kan een andere licentie van toepassing zijn.

Prijzen

Snijlab berekent prijzen voor snijopdrachten vooraf op basis van de aangeleverde digitale productietekening.

Hoewel wij ons best doen om een accurate inschatting te maken kunnen de productiekosten hoger uitvallen dan berekend. Hogere productiekosten komen voor rekening van Snijlab, maar mocht dit verschil naar ons idee te groot zijn dan kan Snijlab de opdracht weigeren. De klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en het betaalde bedrag wordt teruggestort.

Eventuele verzend- of transportkosten naar leveringsadres komen voor rekening van de klant.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en software fouten.

Garantie

Wij garanderen alleen dat de door Snijlab gemaakte producten voldoen aan de specificaties van de ingediende tekening en het gekozen materiaal met inachtneming van de gebruikelijke toleranties.

Een door de klant geüploade of anderszins verstrekte tekening wordt, tenzij door de klant uitdrukkelijk anders vermeld, geïnterpreteerd als definitieve productie-tekening en wordt zonder wijzigingen geproduceerd.

Standaard worden gemaakte producten onafgewerkt geleverd waardoor fenomenen van het productieproces (bijvoorbeeld rookaanslag, smeltranden en/of reflectie, snedebreedte) zichtbaar kunnen zijn.

Wij garanderen niet dat een bij ons gemaakt product geschikt zal zijn voor een bepaald doel.

Snijlab vervangt of vergoedt dan ook geen producten wanneer er een probleem is met het ontwerp, de materiaalkeuze of het functioneren. De klant moet er vanuit gaan dat er verschillende pogingen nodig zijn om een ontwerp te perfectioneren. Prototyping en verfijning zijn integrale onderdelen van het ontwerpproces, met name wanneer in elkaar passende onderdelen gemaakt worden.

Indien een product niet voldoet aan de specificaties of defect blijkt dient de klant ons direct schriftelijk op de hoogte te stellen van alle gebreken. Stuur de producten niet terug tenzij wij daarom vragen. In overleg met ons kan de klant kiezen voor vervanging, herstel of restitutie van het aankoopbedrag.

Levertijd

De levertijd wordt vóór aankoop door Snijlab bij benadering vastgesteld. Wij streven er naar de producten binnen 5 werkdagen op te leveren voor verzending of afhalen.

Een spoedservice waarbij producten al binnen enige uren opgeleverd kunnen worden is na telefonisch overleg in sommige gevallen beschikbaar. Hierbij worden extra kosten gerekend.

De levertijd gaat pas in wanneer door de klant een akkoord is gegeven op de prijsopgaaf of offerte en wanneer alle benodigde commerciële en technische informatie ed. (o.a. productietekeningen, gewenst materiaal, contactgegevens) bij ons binnen is.

Wijzigingen in de productietekeningen, gewenst materiaal of gevraagde hoeveelheden kunnen leiden tot meer- of minderwerk met andere kosten en levertijden ten gevolge.

Een overschrijding van de levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Hoewel wij ons uiterste best doen om te zorgen dat de producten zo snel mogelijk bij de klant zijn, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door de postbezorger of transporteur.

Aanleveren eigen materiaal

Snijlab levert een breed assortiment materialen waaruit een product gemaakt kan worden en streeft er naar deze materialen te gebruiken bij het vervaardigen van producten.

Onder de volgende voorwaarden is het echter mogelijk dat de klant zelf het materiaal aanlevert:

De soort en herkomst (leverancier) en waarde van het materiaal dienen schriftelijk vermeld te worden bij levering.De klant moet minimaal 10% meer materiaal aanleveren dan voor de productie noodzakelijk is om eventuele uitval op te kunnen vangen. Daarnaast is een extra stuk materiaal van minimaal 100x100mm nodig voor een snijtest.Snijlab mag 25% van de marktprijs van het aangeleverde materiaal in rekening brengen om extra kosten te dekken.Indien de klant handelt uit naam van een bedrijf is Snijlab is niet aansprakelijk voor schade aan het aangeleverde materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van de klant zullen wij de bewerking opnieuw uitvoeren, met door de klant voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.

Retourneren

Niet-op-maat gemaakte producten kunnen binnen 7 dagen na aankoop geretourneerd worden, waarna het volledige aankoopbedrag gerestitueerd wordt.

Bij retournering zijn de verzendkosten en het verzendrisico voor de klant.

Producten die door ons op maat gemaakt zijn kunnen niet worden geretourneerd.

Eigendomsvoorbehoud

Geleverde goederen blijven eigendom van Snijlab totdat de volledige betaling ontvangen is.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Snijlab doet, op alle overeenkomsten die zij sluit, op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, op het gebruik van de website van Snijlab en op al onze overige diensten.

Een overeenkomst komt tot stand door een online bestelling, een bevestiging per email, een bevestiging per telefoon of mondelinge bevestiging.

Door wederpartijen gehanteerde inkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing.

Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de door Snijlab gesloten overeenkomsten.

Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Snijlab neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Snijlab mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Privacy protocol

Wij houden ook niet van spam en we respecteren privacy.

Bij het uploaden van een tekening en het plaatsen van een bestelling op deze website worden gegevens opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt bij het afhandelen van de order en bewaard zodat een gebruiker later opnieuw kan inloggen. De gegevens worden intern gebruikt voor analyse om de geleverde diensten te verbeteren.

We zullen nooit persoonlijke informatie delen of verkopen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming.

Download hier onze uitgebreide privacy policy.